O firmie

UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., jest jedynym czeskim producentem izolacji termicznych i akustycznych z włókien szklanych przeznaczonych w branży budowlanej dla budynków mieszkalnych, cywilnych, przemysłowych i rolniczych.


Wytwarzamy szeroką gamę produktów do izolacji termicznej i akustycznej. Są to maty i płyty o różnych wymiarach, grubościach i masach objętościowych.

Nasze produkty posiadają certyfikaty zgodności WE, ważne w krajach Unii Europejskiej, a ich jakość jest nadzorowana przez jednostkę certyfikującą.

Nasze produkty posiadają certyfikaty zgodności WE, ważne w krajach Unii Europejskiej, a ich jakość jest nadzorowana przez jednostkę certyfikującą.

Intencją UNION LESNÍ BRÁNA, a. s. jest zadowolenie odbiorców krajowych, którym prezentujemy produkt na poziomie europejskim. W przyszłości chcemy lepiej współpracować z naszymi sprzedawcami, aby poprawić sprzedaż i podnieść poziom obsługi. Chcemy pokazać naszym klientom, jak najlepiej i najefektywniej wykorzystywać nasz materiał podczas wykonywania izolacji, z jakimi materiałami można go łączyć, aby zachować zgodność z obowiązującymi normami i przepisami. Jednocześnie pragniemy, aby nasi sprzedawcy i klienci byli zawsze na bieżąco z nową wiedzą i nowymi produktami.

Głównym i decydującym celem UNION LESNÍ BRÁNA, a. s. jest zadowolony klient, który korzystając z objętego gwarancją, wysokiej jakości produktu ROTAFLEX Super® zaoszczędzi energię i zmniejszy poziom hałasu.

UNION LESNÍ BRÁNA, a. s. stale monitoruje jakość produktów podczas procesu produkcyjnego. W tym celu opracowano system zarządzania jakością zgodny z normami europejskimi. Procedura ta zapewnia stałą jakość produktów.

 

Nasza historia

1872  
Pierwsza zweryfikowana informacja o LESNÍ BRÁNIE jako hucie szkła pochodzi z 1872 roku ze spisu dla powiatu Cieplice.

1891
Od pierwotnego właściciela Ernsta A. A. Abendrotha hutę kupiła rodzina Fischmannów. Przez cały okres swojego istnienia huta produkowała głównie typowy asortyment (butelki na napoje, szkło płaskie, bloki szklane), ale także topione elektrycznie materiały ogniotrwałe.

1936 
Firma Glasfabriken Fischmann Söhne A. G. jest poważnie zainteresowana produkcją wełny szklanej do zastosowań izolacyjnych. Pomysł ten był później kontynuowany w latach 1963-1967 wraz z budową linii produkcyjnej włókien izolacyjnych Fibrex. Po pomyślnym rozpoczęciu produkcji włókna Fibrex rozpoczęto budowę zakładu produkcyjnego włókien Rotaflex.

1993 
Globalny wzrost cen energii pod koniec ubiegłego wieku znalazł odzwierciedlenie w popycie na wysokiej jakości izolację. Zarząd spółki akcyjnej UNION LESNÍ BRÁNA podjął decyzję o zmianie technologii produkcji prowadzącej do wytworzenia produktu w pełni porównywalnego z produktami z krajów wysoko rozwiniętych. Zamiar został zrealizowany i w 1993 roku licencjonowany produkt ROTAFLEX Super® opuścił linię produkcyjną.