O nas

Spółka UNION LESNÍ BRÁNA, a.s., z siedzibą w Dubí koło Cieplic w północno-zachodnich Czechach jest ważnym i historycznie najstarszym czeskim producentem mineralnych materiałów izolacyjnych (od lat sześćdziesiątych XX wieku, początkowo pod nazwą Fibrex, później Rotaflex, a we współczesnej historii – od 1992 roku – Rotaflex super). Zajmuje się produkcją izolacji termicznych i akustycznych z włókien szklanych, przeznaczonych głównie dla branży budowlanej – do budynków mieszkalnych, cywilnych, przemysłowych i rolniczych – ale mających również zastosowanie w innych sektorach przemysłu. Produkty firmy dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów, grubości i gramatur, w postaci mat lub płyt.

Rynek izolacji budowlanych stale ewoluuje, rosną wymagania dotyczące jakości produktów, bezpieczeństwa zdrowotnego, aspektów ekologicznych itp. Jest zatem oczywiste, że parametry produktów, które spełniały wymagania klientów np. 20 lat temu, nie sprawdziłyby się na rynku izolacji obecnie. Konkurencja w tym sektorze produkcji jest bardzo duża i brak stopniowego wdrażania innowacji technologicznych byłby dla spółki UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. bardzo ograniczający. W związku z tym od 2013 roku przeprowadzana jest, kosztem wielomilionowych nakładów, stopniowa modernizacja całej technologii produkcyjnej. Wszystkie renowacje związane z linią produkcyjną zostały przeprowadzone we współpracy z wiodącymi firmami konsultingowymi oraz doświadczonymi krajowymi i zagranicznymi dostawcami technologii w zakresie topienia i rozwłókniania szkła. Innowacje w procesie produkcyjnym dotyczyły głównych węzłów technologicznych, nie tylko wspomnianego topienia (modernizacja wanny do topienia) i rozwłókniania włókna szklanego, ale także dystrybucji włókna w komorze magazynowej, kształtowania runa z włókna szklanego, jego formatowania i pakowania w rolki lub płyty, a wreszcie samego paletyzowania tych produktów do wysyłki. Cały ten etap został zakończony gruntowną modernizacją pod koniec 2020 roku. Głównym parametrem wprowadzonych innowacji było osiągnięcie nowoczesnej, kompleksowej kontroli procesu produkcyjnego, czyli kontrola układania i rozłożenia włókien szklanych poprzez prześwietlanie online całej produkcji (GreCon dieffensor), kontrola właściwości termicznych produktów za pomocą tzw. lambdamometru, kontrola średnicy włókna za pomocą urządzenia Diamscoppe… W ramach unowocześniania technologii zainstalowano tez sprzęt służący do zminimalizowania negatywnego wpływu produkcji na środowisko. Wszystkie dane techniczne są przechowywane w wewnętrznej bazie danych, a następnie wykorzystywane do oceny wydajności produkcji i dalszej optymalizacji procesu produkcyjnego. Aby zapewnić odpowiednią jakość, system zarządzania otrzymał certyfikację zgodnie z normą ISO 9001, system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001, natomiast system bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 45001. Nasze produkty otrzymały znak jakości Czech Made, który jest przyznawany przez stowarzyszenie Česká společnost pro jakost czeskim produktom wysokiej jakości.

Obecnie UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. produkuje innowacyjne produkty w pełni porównywalne z konkurencyjnymi produktami izolacji termicznej i akustycznej z włókna szklanego. Dostarcza je nie tylko na rynek krajowy, ale także za granicę pod marką ROTAFLEX super, a także współpracuje z klientami, którzy wymagają wyprodukowania i dostarczenia produktów w ich własnych opakowaniach. Wszystkie produkty posiadają odpowiednie certyfikaty.
Najwyższym priorytetem wszystkich pracowników UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. jest zadowolenie i zaufanie klienta. Dlatego wszystkie działania spółki na celu utwierdzenie klienta w przekonaniu, że współpracuje z niezawodnym partnerem. Rozległe inwestycje w modernizację całej linii produkcyjnej były zatem głównym motywem osiągnięcia tego celu.